Friday, December 4, 2020

Solat Khauf (Takut)

Download PDF
[Sesi 132 - 8:45] - Perbezaan pendapat ulama dalam solat khauf (takut)
[Sesi 132 - 15:00 : Pendapat imam mujtahid dan sahabat yang mengatakan solat khauf boleh dilakukan dengan satu rakaat
[Sesi 132 - 17:00] - Imam Abu Yusuf dan Al-Muzani (murid kepada Imam Syafie) berpendapat solat khauf hanya dikhususkan pada zaman Nabi s.a.w sahaja
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *