Sunday, November 29, 2020

Solat Sunat Rawatib

Download PDF
[Sesi 132 - 22:23] - Pendapat Imam Nawawi mengenai solat sunat
[Sesi 132 - 24:01] - Solat sunat boleh menampung kekurangan solat fardhu
[Sesi 132 - 27:40] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pembahagian ibadat yang di syariatkan mengikut mazhab Hanafi
[Sesi 132 - 29:30] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pembahagian ibadat yang di syariatkan mengikut Imam Syafie
[Sesi 132 - 30:16] - Pembahagian nafal dan sunat
[Sesi 132 - 30:56] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pembahagian sunnah Nabi s.a.w dan istilah
[Sesi 132 - 36:24] - Ganjaran melakukan solat sunat dua belas rakaat
[Sesi 132 - 40:53] - Boleh melakukan solat sunat dalam keadaan berdiri atau duduk
[Sesi 132 - 46:55] - Pendapat imam mazhab mengenai solat sunat dan solat jenazah
[Sesi 132 - 50:00] - Solat sunat rawatib yang paling afdhal
[Sesi 132 - 53:45] - Khilaf ulama tentang pembacaan dalam solat sunat rawatib sebelum solat fardhu subuh
[Sesi 133 - 7:00] - Berbaring selepas sembahyang subuh
[Sesi 133 - 30:16] - Pendapat imam mujtahidin mengenai berbaring selepas solat subuh
[Sesi 133 - 35:00] – (SELINGAN) Perbahasan ulama mengenai perbuatan Nabi s.a.w.
[Sesi 133 - 53:50] – (SELINGAN) Penjelasan sunnah Nabi s.a.w (tasyri’ dan ghairu tasyri).
[Sesi 134 - 3:15] - (SELINGAN) Jika seseorang sempat dengan imam yang sedang bersembahyang Subuh.
[Sesi 134 - 25:29] – (SELINGAN) Pendapat Al-Syaukani tidak terikat dengan mana-mana mazhab
[Sesi 134 - 31:30] - Solat sunat sebelum sembahyang Subuh lebih afdhal daripada solat sunat yang lain
[Sesi 135 - 00:08] - Empat rakaat sebelum Zohor dan selepasnya
[Sesi 135 - 22:40] – (SELINGAN) Ciri-ciri hadits dhaif (lemah).
[Sesi 135 - 33:13] – (SELINGAN) Peringatan jarum Syiah dalam kitab cetakan baru dan Maktabah Syamilah
[Sesi 135 - 39:05] - Melakukan isyarat dalam sembahyang sunat tidak membatalkan solat
[Sesi 135 - 41:00] - Bolehkah mengqadha solat sunat rawatib
[Sesi 135 - 45:00] – (SELINGAN) Penjelasan hadits “fi’li” (perbuatan) dan “qauli” (kata-kata).
[Sesi 135 - 57:11] – Pendapat majoriti ulama berkenaan solat selepas Subuh.
[Sesi 136 - 11:05] - Sembahyang sunat sebelum Maghrib
[Sesi 136 - 18:45] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Makna “sunnatan” (ketetapan).
[Sesi 136 - 35:14] - Mengikut kebanyakan ulama solat sunat sebelum Maghrib yang paling rendah kedudukannya
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *