Friday, December 4, 2020

Solat Jamak Dan Qasar

Download PDF
[Sesi 126 - 52:35] - Khilaf ulama berkenaan sembahyang qasar
[Sesi 126 - 01:08:35] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Imam Abu Daud bukan bermazhab Hanbali
[Sesi 127 - 45:45] - Khilaf ulama’ dalam masalah waktu solat jamak
[Sesi 127 - 47:35] - Enam pendapat ulamak berkenaan masalah solat jamak
[Sesi 127 - 1:05:00] - _(SELINGAN)_Pendapat Imam Malik banyak bersandarkan kepada Ibnu Umar
[Sesi 128 - 12:02] - Perbezaan pandangan ulama dan mazhab mengenai sembahyang jamak
[Sesi 128 - 20:40] - Maksud jamak “shuri”.
[Sesi 128 - 25:37] - Penjelasan mengenai jamak taqdim
[Sesi 128 - 43:00] – (SELINGAN) Ibnu Umar menjadi rujukan utama bagi Imam Malik
[Sesi 128 - 1:03:11] – (SELINGAN) Nabi s.a.w tidak mahu menyusahkan ummat Baginda
[Sesi 129 - 06:00] - Pembahagian solat jamak
[Sesi 129 - 21:38] - Bolehkah melakukan solat jamak dan qasar ketika waktu sakit seperti waktu bermusafir
[Sesi 129 - 36:12] – (SELINGAN) “Syarif” nama salah satu tempat yang bersejarah
[Sesi 130 - 12:50] - Bolehkah melakukan sembahyang sunat dalam perjalanan bermusafir
[Sesi 130 - 32:00] – [PERBINCANGAN TAMBAHAN] Kedudukan solat sunat witir mengikut para imam mujtahid
[Sesi 130 - 34:06] - [PERBINCANGAN TAMBAHAN] Solat sunat witir adalah wajib mengikut pendapat Imam Abu Hanifah
[Sesi 130 - 38:33] – [PERBINCANGAN TAMBAHAN] Adakah perlu mengadap kiblat ketika takbir yang pertama sewaktu berada di atas kenderaan
[Sesi 130 - 43:50] – [PERBINCANGAN TAMBAHAN] Solat sunat di atas kenderaan adalah sunnah Nabi s.a.w
[Sesi 130 - 55:40] – [PERBINCANGAN TAMBAAN] Tidak boleh meninggalkan solat sekalipun berada dalam perjalanan
[Sesi 130 - 58:30 - Mengikut Imam Abu Daud jamak dan qasar adalah rapat
[Sesi 130 - 1:00:00] - Pendapat para imam mengenai bilangan hari yang boleh untuk menjamak dan mengqasarkan solat
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *