Friday, December 4, 2020

Sutrah Dalam Solat

Download PDF
[Sesi 46 - 36:54] - Sesuatu yang boleh menjadikan/dijadikan sutrah bagi orang yang bersembahyang
[Sesi 46 - 46:15] - Menjadikan garisan sebagai sutrah
[Sesi 47 - 12:01] - Sembahyang mengadap kepada kenderaan
[Sesi 47 - 18:17] - Posisi tiang sebagai sutrah
[Sesi 47 - 26:52] - Sembahyang menghadap kepada orang yang sedang berbual-bual dan tidur
[Sesi 47 - 41:20] - Berada hampir dengan sutrah
[Sesi 47 - 57:01] - Perintah supaya seseorang yang bersembahyang itu menghalang daripada seseorang melalui di hadapannya
[Sesi 47 - 01:01:01] - (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Apa makna dia adalah syaitan
[Sesi 47 - 01:03:00] - Khilaf masalah hukum jika sekat dan orang yang tersekat itu terjatuh atau mati
[Sesi 47 - 01:06:42] - Perintah supaya menghalang orang melintasi di hadapannya
[Sesi 47 - 01:17:13] - Larangan lintas di hadapan orang sedang sembahyang
[Sesi 48 - 14:15] - Memutuskan sembahyang
[Sesi 48 - 25:21] - (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Maksud anjing hitam dan syaitan
[Sesi 49 - 16:15] - Sutrah imam menjadi sutrah kepada orang berada di belakangnya
[Sesi 49 - 26:28] - Pendapat bahawa perempuan tidak memutuskan sembahyang
[Sesi 49 - 54:09] - Orang yang mengatakan himar tidak memutuskan sembahyang
[Sesi 49 - 01:06:52] - Orang yang mengatakan anjing tidak memutuskan sembahyang
[Sesi 49- 01:11:30] - Orang yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sembahyang
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *