Friday, December 4, 2020

Imam Dan Makmum Serta Hukum Berkaitan Dengannya

Download PDF
[Sesi 31 - 19:57] - Perbagai persoalan tentang imamah dan kelebihannya
[Sesi 31 - 43:10 ] - Siapa yang lebih berhak menjadi imam
[Sesi 31 - 01:01:02] - (SELINGAN) Khilaf masalah nampak aurat ketika sembahyang
[Sesi 32 - 19:14] - (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Ummu Haram di antara kumpulan pertama pergi berperang meredah lautan
[Sesi 32 - 26:25] - Khilaf adakah orang perempuan boleh menjadi imam
[Sesi 32 - 54:09] - Seseorang menjadi imam kepada satu kaum sedangkan mereka tidak suka kepadanya
[Sesi 32 - 01:04:08] - Orang baik dan tidak baik menjadi imam
[Sesi 33 - 16:30] - Nabi s.a.w menyuruh orang yang buta menjadi imam
[Sesi 33 - 31:49] - Orang yang datang berziarah (tetamu) menjadi imam
[Sesi 33 - 39:11] - Imam berada di tempat tinggi daripada orang ramai
[Sesi 33 - 55:10 ] - Imam yang buta ada kaitan dengan kekurangan
[Sesi 34 - 12:05] - Orang yang menjadi imam kepada orang ramai padahal dia telah mengerjakan sembahyang itu
[Sesi 35 - 19:20] - Imam sembahyang dalam keadaan duduk
[Sesi 35 - 54:20] - Khilaf masaalah apabila dia (imam) membaca kamu (ma'mum) diam
[Sesi 36 - 00:16] - Perbincangan dalam masalah diam ketika Imam baca
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *