Friday, December 4, 2020

Iqamah Dan Hal-Hal Berkaitan Dengannya

Download PDF
[Sesi 25 - 41:10] - Iqamah untuk imam bukan untuk ma’mum
[Sesi 25 - 44:09] - Bolehkah bercakap selepas iqamah?
[Sesi 25 - 48:51] - Berdiri menunggu imam lama adalah samud (makruh)
[Sesi 25 - 57:43] - Ma’mum boleh menunggu dalam keadaan duduk
[Sesi 25 - 01:10:27] - Boleh dilewatkan solat sedikit kerana ramai ma’mum
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *