Friday, December 4, 2020

Tukang Azan/Mu’azzin Dan Hal-Hal Yang Berkaitan

Download PDF
[Sesi 22 - 01:11:40] - Khilaf ulamak tentang mengambil upah azan
[Sesi 23 - 5:15] - Azan sebelum masuk waktu
[Sesi 23 - 01:05:50] - Azan bagi orang (muazzin) yang buta
[Sesi 24 - 09:04] - Keluar masjid selepas azan
[Sesi 24 - 26:04] - Mu’azzin menunggu imam
[Sesi 24 - 32:13] - (SELINGAN) Fahaman Murji’ah
[Sesi 24 - 45:02] - Taswib (mengulangi sesuatu yang telah disebut) dan perkara bid’ah
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *