Sunday, October 25, 2020

Hadith Palsu Atau Maudhu’

Download PDF

4.24 Hadith Palsu Atau Maudhu’;

Kebayakan hadith palsu, maudhu’ arau rekaan digunakan oleh pihak atau orang yang mengamalkan ajaran sesat atau tidak berasaskan dari sumber yang sah dan benar dari kitab hadith, hatta pendakwah- pendakwah juga menggunakan hadith palsu dalam bab targhib dan al-tarhib atau dalam hal al-Fadha’il dan al- Raza’il. Mereka hanya mengambil sesuatu yang dikatakan hadith itu dari guru yang jahil tentang hadith apalagi merujuk kepada kitab Arab. Banyak hadith palsu yang digunakan sekarang ialah dalam amalan ilmu tasawuf dan kerohanian, mereka lebih suka mengambil ilmu berkenaan dari buku tertentu, bukan dari kitab hadith, sedangkan perkara yang dibincangkan adalah perkara agama. Hadith palsu adalah suatu perkara yang boleh merosakkan struktur keilmuan Islam dan boleh meruntuhkannya.

Pembinaan ilmu Islam adalah dari asas yang kukuh dan dengan disiplin yang telah diwarisi oleh para ulama’ dari zaman berzaman.

Download PDF

Check Also

Sihir

4.21 Sihir: Sihir adalah istilah yang merujuk kepada amalan jahat manusia yang dibantu atau disokong …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *