Saturday, October 24, 2020
Home » ASAS ISLAM » Syariat- Fiqh » Ibadat Zakat Berdasarkan Hadis » PERBINCANGAN TENTANG ZAKAT BERDASARKAN HADIS

PERBINCANGAN TENTANG ZAKAT BERDASARKAN HADIS

Download PDF

KEWAJIBAN ZAKAT

1. [Sesi 1 – 9:39] – Kewajiban zakat.

2. [Sesi 1 – 16:57] – Definisi zakat dari sudut bahasa dan istilah.

3. [Sesi 128:45] – Khilaf ulama tentang bilakah difardhukan zakat.

4. [Sesi 1 40:05] – Abu Bakr r.a memerangi golongan yang enggan membayar zakat.

5. [Sesi 1 45:46] – (SELINGAN) Melewatkan pengkebumian pemimpin hingga perlantikan pemimpin baharu.

6. [Sesi 1 51:50] – Empat golongan yang enggan membayar zakat pada zaman Abu Bakar r.a.

NISAB (KADAR) ZAKAT DAN BARANG-BARANG YANG DIWAJIBKAN ZAKAT

7. [Sesi 2 – 15:40] – Kadar had seseorang dikira sebagai kaya.

8. [Sesi 2 – 31:28] – 1 “wasaq” bersamaan 60 gantang.

9. [Sesi 2 – 33:44] – (SELINGAN) Hadith juga perlu dituruti sebagaimana al-Qur’an.

10. [Sesi 2 – 40:52] – Barangan yang dimiliki untuk diniagakan dikenakan zakat.

11. [Sesi 2 – 50:47] – Maksud “kanz”.

12. [Sesi 2 – 56:16] – Khilaf berkenaan zakat barangan perhiasan.

13. [Sesi 4 – 6:10] – Maksud “faradha”.

14. [Sesi 4 – 10:22] – Nabi s.a.w (bukan sahabat atau orang lain) yang telah menjelaskan hal-hal berkenaan zakat.

15. [Sesi 4 – 15:39] – Bilangan binatang yang perlu dikeluarkan zakat.

16. [Sesi 4 – 45:00] – Maksud “tidak boleh mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang terkumpul kerana takut dikenakan zakat”.

17. [Sesi 4 – 01:06:55] – Khilaf berkenaan pengaruh “khultoh” dalam zakat.

18. [Sesi 5 – 27:40] – Tafsiran Imam Malik berkenaan hadith “tidak boleh mengumpulkan yang terpisah”.

19. [Sesi 5 – 48:11] – Zakat kuda dan hamba.

20. [Sesi 6 – 5:35] – Bilangan nisab haiwan yang perlu dikeluarkan zakat.

21. [Sesi 6 – 15:40] – Larangan mengambil haiwan ternakan yang mempunyai susu sebagai zakat.

22. [Sesi 6 – 30:8] – (SELINGAN) Tiga amalan untuk merasai kemanisan iman.

23. [Sesi 6 – 33:15] – Maksud “al-mu’tadi”..

24. [Sesi 6 – 51:08] – Maksud hadith supaya menyambut pemungut zakat dengan hati yang terbuka.

25. [Sesi 6 – 01:02:08] – Sikap pemungut zakat.

26. [Sesi 7 –  00:19:57] – Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat.

27. [Sesi 7 – 00:38:47] – Tafsiran tentang umur unta.

28. [Sesi 7 – 00:45:56] – (SAMBUNGAN) Doa pemungut zakat kepada pemberi zakat.

29. [Sesi 7 –  00:47:14] – Tempat mengeluarkan zakat.

30. [Sesi 7 – 01:02:40] – Menjual barangan zakat yang diperolehi.

31. [Sesi 8 – 15:50] – Zakat bagi hamba.

32. [Sesi 8 – 15:35] – Pendapat mazhab Zahiri berkenaan zakat hamba.

33. [Sesi 8 – 00:21:09] – Zakat tanaman.

34. [Sesi 8 – 00:46:08] – Zakat Madu.

35. [Sesi 8 – 01:00:38] – (SELINGAN) Maksud  “gereba”.

36. [Sesi 9 – 00:06:05] – Anggaran untuk buah kurma.

37. [Sesi 9 – 10:55] – Anggaran buah anggur.

38. [Sesi 9 – 19:55] – Tentang membuat anggaran.

39. [Sesi 9 – 40:30] – Bilakah dilakukan anggaran terhadap buah kurma.

40. [Sesi 9 – 01:07:13] – Memilih barang yang sederhana kualitinya untuk diberikan zakat.

ZAKAT FITRAH

41. [Sesi 10 – 14:48] – Zakat fitrah.

42. [Sesi 10 – 19:29] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf ulama tentang fardhu dan wajib.

43. [Sesi 10 – 00:35:28] – Waktu ditunaikan zakat fitrah.

44. [Sesi 10 – 00:50:30] – Nilai zakat fitrah yang perlu ditunaikan.

45. [Sesi 10 – 54:34] – Golongan yang diwajibkan zakat fitrah.

46. [Sesi 11 – 05:42] – Kuantiti yang perlu dikeluarkan zakat.

47. [Sesi 11 – 20:21] – Kuantiti makanan yang dikeluarkan sebagai zakat.

48. [Sesi 11 –  26:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pendapat Saidina Muawiyah r.a yang berlainan daripada orang lain.

49. [Sesi 11 – 48:00] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Kekeliruan Ibn ‘Uyainah berkenaan segantang gandum.

50. [Sesi 12 – 10:24] – Riwayat bahawa dibayar setengah gantang gandum untuk zakat fitrah.

51. [Sesi 12 – 49:21] – Menyegerakan pembayaran zakat.

PENGAGIHAN HARTA ZAKAT DAN ORANG YANG LAYAK MENERIMANYA

52. [Sesi 13 – 18:15] – Adakah zakat boleh dibawa dari satu negeri ke satu negeri yang lain?

53. [Sesi 13 – 28:03] – Orang yang berhak diberikan zakat.

54. [Sesi 13 – 43:15] – Golongan munafik yang mendesak Nabi s.a.w supaya diberikan zakat.

55. [Sesi 13 – 54:25] – Orang yang mempunyai 1 uqiyah tidak boleh meminta-minta

56. [Sesi 14 – 00:07:57] – Orang yang boleh diberikan zakat.

57. [Sesi 14 – 45:56] – (SELINGAN) Perbezaan antara “faqir” dan “miskin”.

58. [Sesi 14 – 01:04:41] – Orang yang bertubuh sihat mengambil harta zakat.

59. [Sesi 15 – 15:07] – Orang kaya yang boleh menerima zakat.

60. [Sesi 15 – 22:50] – Pandangan ulama’ yang menyatakan orang kaya boleh menerima zakat.

61. [Sesi 15 – 44:37] – Harta zakat apabila sudah menjadi milik seseorang maka boleh dijual beli.

62. [Sesi 15 – 49:39] – Zakat untuk orang kaya yang berada pada jalan Allah.

63. [Sesi 15 – 56:26] – Kadar zakat yang boleh diberikan kepada seseorang.

64. [Sesi 16 – 23:32] – Peluang yang diberikan oleh Nabi s.a.w kepada Tsauban – syurga kalau tidak meminta apa-apa dari orang lain

65. [Sesi 16 – 00:31:12] – Menjaga diri daripada meminta-minta.

66. [Sesi 16 – 53:1] – Mengadu kemelaratan kepada orang lain.

67. [Sesi 16 – 01:07:34] – Keharusan mengambil upah dalam pekerjaan.

68. [Sesi 17 – 00:19:35] – Maksud “tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah”.

69. [Sesi 17 – 39:50] – Sedekah atau zakat kepada Bani Hasyim.

70. [Sesi 17 – 01:13:58] – Orang fakir boleh memberi hadiah kepada orang kaya daripada sedekah yang diperolehinya.

71. [Sesi 18 –  00:06] – Orang yang memberi sedekah kemudian mewarisinya.

72. [Sesi 18 – 08:26] – Hak-hak harta.

73. [Sesi 18 – 10:11] – Maksud “al-ma’un”.

74. [Sesi 18 – 18:19] – Akibat tidak menunaikan hak harta.

75. [Sesi 18 – 24:46] – Hak orang lain terhadap harta kita.

76. [Sesi 18 – 31:26] – Hak berkenaan unta.

77. [Sesi 18 – 36:1] – (SAMBUNGAN) Hak berkenaan unta.

78. [Sesi 18 – 39:45] – Memberi pinjam labun susu unta.

79. [Sesi 18 – 41:24] – Nabi s.a.w memerintahkan supaya meletakkan sebahagian tamar di masjid.

80. [Sesi 18 – 45:29] – Memberi tumpang belakang unta kepada orang yang tidak berkenderaan.

MEMINTA-MINTA

81. [Sesi 19 – 00:08:48] – Hak orang yang meminta-minta.

82. [Sesi 19 – 36:20] – Apa yang perlu diberikan kepada orang miskin yang meminta-minta sekiranya tidak mempunyai apa-apa?

83. [Sesi 19 – 00:40:48] – Sedekah kepada ahli zimmah.

84. [Sesi 19 – 01:06:30] – Sesuatu yang tidak boleh dilarang (untuk mengambilnya).

85. [Sesi 20 – 13:50] – Meminta-minta di dalam masjid.

86. [Sesi 20 – 00:23:32] – Larangan meminta atas nama Allah.

87. [Sesi 20 – 00:32:24] – Memberi kepada orang yang meminta kerana Allah.

SEDEKAH DAN KELEBIHANNYA

88. [Sesi 20 – 55:47] – Mendahulukan perbelanjaan kepada orang yang berada di bawah tanggungan.

89. [Sesi 20 – 00:58:24] –  (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Anak yang sudah baligh adakah masih dibawah jagaan si ayah?

90. [Sesi 20 – 01:01:01] – Kebenaran bersedekah kesemua harta.

91. [Sesi 21 – 12:40] – Kelebihan memberi minum air.

92. [Sesi 21 – 29:11] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hadits yang menjadi dalil boleh mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal.

93. [Sesi 21 – 49:4] – Kelebihan memberi pakai kepada orang Islam yang lain.

94. [Sesi 21 – 54:49] – Memberi pinjam sesuatu untuk diambil manfaat.

95. [Sesi 22 – 13:55] – Ganjaran orang yang menjaga harta.

96. [Sesi 22 – 22:01] – Perempuan yang memberi sedekah sesuatu daripada rumah suaminya.

97. [Sesi 22 – 42:51] – Hubungan silaturrahim.

98. [Sesi 23 – 15:40] – Bakhil yang melampau.

LUQOTHOH/BARANG YANG TERCICIR

100. [Sesi 23 – 34:03] – Maksud “luqothoh”.

101. [Sesi 23 – 47:02] – Mengambil barang yang tercicir.

102. [Sesi 24 – 0:10] – (SAMBUNGAN) Barang yang tercicir.

103. [Sesi 24 – 27:15] – Isytiharkan barang yang tercicir selama setahun.

104. [Sesi 25 – 15:39] – Mewujudkan saksi untuk barang yang tercicir.

105. [Sesi 25 – 24:42] – Memetik buah-buahan yang masih berada di pohon.

106. [Sesi 25 – 01:05:57] – Barangan yang tercicir di Makkah.

Download PDF

Check Also

Hadis-Hadis Berkenaan Ibadat Asas- Hadis Tentang Zakat

Post Views: 579

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *