Monday, February 17, 2020
Home » ASAS ISLAM (page 92)

ASAS ISLAM

Kebutuhan Umat Kita Sekarang Akan Fiqh Prioritas

KEBUTUHAN UMAT KITA SEKARANG AKAN FIQH PRIORITAS  Kacaunya Timbangan Prioritas pada Umat  Apabila kita memperhatikan kehidupan kita dari berbagai sisinya –baik dari segi material maupun spiritual, dari segi pemikiran, sosial, ekonomi, politik ataupun yang lainnya– maka kita akan menemukan bahwa timbangan prioritas pada umat sudah tidak seimbang lagi. Kita dapat menemukan di setiap negara Arab dan Islam berbagai perbedaan yang …

Read More »

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN DI ANTARA konsep terpenting dalam fiqh kita sekarang ini ialah apa yang sering saya utarakan dalam berbagai buku saya, yang saya namakan dengan “fiqh prioritas” (fiqh al-awlawiyyat). Sebelum ini saya mempergunakan istilah lain dalam buku saya, al-Shahwah al-Islamiyyah bayn al-Juhud wa al-Tatharruf, yaitu fiqh urutan pekerjaan (fiqh maratib al-a’mal). Yang saya maksud dengan istilah tersebut ialah meletakkan segala sesuatu …

Read More »

MUQADIMAH

MUQADIMAH SEGALA puji bagi Allah, yang dengan nikmat-Nya, hal-hal yang baik dapat terlaksana, yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan, pimpinan, teladan, dan kekasih kita, Muhammad saw serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya …

Read More »

Menilai Keutamaan Dalam Hidup – Kandungan

[Peringatan Artikel di bawah adalah dalam Bahasa Indonesia dan hendaklah difahami dalam konteks bahasa tersebut ]   FIQH PRIORITAS Oleh Dr. Yusuf Al Qardhawy   Muqadimah Pendahuluan Pendahuluan Kebutuhan Umat Kita Sekarang Akan Fiqh Prioritas Hubungan Antara Fiqh Proritas Dan Fiqh Pertimbangan Memprioritaskan Kualitas Atas Kuantitas Prioritas Ilmu Atas Amal Prioritas Ilmu Atas Amal Prioritas Pemahaman Atas Hafalan Prioritas Maksud …

Read More »

AL-KAFI #688 : PEMBERIAN NAMA DAYYAN EIJAZ KEPADA ANAK

Soalan: Assalamualaikum, maaf menganggu. Saya nak tanya boleh tak kalau saya nak namakan anak lelaki saya dengan nama Dayyan Eijaz. Ada maksud yang tidak baik tak pada nama itu ? Terima kasih. Jawapan: Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda, …

Read More »

AL-KAFI #687: HAIWAN-HAIWAN YANG HARAM UNTUK DIMAKAN DI DALAM ISLAM

    SOALAN Saya ingin bertanya berkaitan hukum haiwan berkuku, bertaring dan berparuh. Saya difahamkan binatang yang mencari makan begini diharamkan untuk dimakan seperti kucing, harimau dan sebagainya. Namun ayam dan itik juga memiliki ciri-ciri di atas, namun dihalalkan. Mohon penjelasan.   JAWAPAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga …

Read More »

AL-KAFI # 686: HUKUM BEKERJA DI KILANG KONDOM

    SOALAN Assalamualaikum, apakah hukum bekerja di kilang kondom dan terlibat dalam aktiviti produktiviti?   JAWAPAN Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda SAW, sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.   Setiap umat Islam dituntut untuk mencari rezeki yang halal lagi baik. Rezeki …

Read More »

AL-KAFI # 685: HUKUM KETUA RUMAH MENGAMBIL UPAH DALAM RUMAH SEWA

  SOALAN Apakah hukum jika seorang yang dilantik menjadi ketua rumah oleh pemilik rumah, lalu ketua rumah tersebut mengambil upah di atas kerja-kerja yang dilakukannya seperti mengutip sewa dan membayar bil? Mohon penjelasan.   JAWAPAN Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan …

Read More »

AL-KAFI #685 : DARAH ISTIHADAH MENGIKUT TAMYIZ ATAU ADAT?

  Soalan: Assalamualaikum wbt, Saya ingin tahu. Jika masih ada darah yang keluar selepas hari ke 15 daripada hari pertama haid manakah kaedah yang lebih kuat bagi menentukan istihadah; tamyiz atau adat bagi seorang wanita yang mempunyai kitaran haid teratur yang keluar selama 9 hari setiap bulan dan upaya membezakan sifat darah.   Jawapan: Waalaikumussalam wbt, Alhamdulillah, segala puji bagi …

Read More »

AL-KAFI #684 : HUKUM AIR MUSTA`MAL

Soalan: Salam. Boleh ustaz huraikan apakah itu air musta`mal?   Jawapan: Waalaikumussalam wbt, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW, para sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Air musta`mal adalah salah satu jenis air yang dihuraikan dalam bab taharah atau penyucian. Kalimah “musta`mal” daripada sudut bahawa bermaksud suatu yang telah digunakan. …

Read More »