Tuesday, November 24, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Dosa-Dosa Besar

Dosa-Dosa Besar

Mengadu Domba (Namimah)

  Orang yang mengadu domba adalah orang yang menyampaikan cerita dari satu orang kepada yang lain dengan tujuan menyebabkan permusuhan di antara mereka. Hukum mengadu domba adalah haram, menurut ijma’ kaum muslimin. Keharamannya telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar’ie baik dari al-Quran dan juga as-Sunnah. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela, …

Read More »

Mencari-Cari Rahsia Orang Lain

  Allah berfirman: “Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain” (Al-Hujurat: 12) Ibnu Jauzi berkata, “Abu Zaid, al-Hasan, ad-Dahhak dan Ibnu Sirin membaca `tajassasuu’ dengan `ha’ (tahassasuu)” Abu Ubaidah berkata, “Tajassus dan tahassus itu maknanya sama, iaitu mencari-cari. Dari sinilah muncul kata jadian al-jaasuus (mata-mata)” Yahya bin Abu Katsir berkata, “Tajassus bererti mencari-cari aib orang lain, sedangkan …

Read More »

Menuduh Wanita Mukminah Berzina

  Allah s.w.t berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan di akhirat dan, mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar; Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, tentang segala yang mereka lakukan”. …

Read More »

Memakai Kain Sutera Dan Emas Bagi Kaum Lelaki

  Dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Orang yang memakai sutera di dunia, tidak akan memakainya di akhirat.” 1 Rasulullah s.a.w. bersabda: “Diharamkan sutera dan emas atas ummatku yang lelaki.” 2 Huzaifan bin Yaman berkata: “Nabi s.a.w. melarang kami minum di dalam bekas emas dan perak, dan makan di dalamnya. Juga melarang kami memakai kain sutera …

Read More »

Menyamun

  Allah berfirman: “Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang (kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum). Hukuman yang demikian itu …

Read More »

Sumpah Palsu

  Allah berfirman, bermaksud, “Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa …

Read More »

Pemimpin Yang Menipu Dan Menganiaya Rakyat

  Allah s.w.t berfirman: *Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang bena . Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya.” (Asy-Syura:42) “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh …

Read More »

Mendustakan Takdir

  Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)” (QS. Al-Qamar: 49) Dalam tafsirnya Ibnu Jauzi berkata, “Ada dua pendapat berkaitan dengan sebab-sebab turun ayat ini. Pertama, orang-orang musyrikin Mekah datang kepada Rasulullah s.a.w untuk berdebat dengan baginda dalam masalah takdir. Lalu turunlah ayat ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.” 1 Abu Umamah meriwayatk …

Read More »

Banyak Berdusta

  Allah berfirman, maksudnya: “Lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta” (QS. Ali Imran: 61) “Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja,” (QS. Az-Zariyat: 10) “Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas, lagi pendusta. (QS. Ghafir: 28) Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah s.a.w …

Read More »

Perempuan Menyerupai Lelaki Dan Sebaliknya

  Sebuah hadis shahih menyebutkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai (dalam berpakaian dan bersikap) lelaki, dan juga lelaki-lelaki yang menyerupai wanita.” 1 Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Allah melaknat wanita yang kepria-priaan. 2 Dalam satu riwayat disebutkan: “Allah melaknat lelaki yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kelelaki-lakian.” 3 Maksudnya wanita yang menyerupai lelaki dalam berpakaian dan bercakap. …

Read More »