Monday, January 20, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Rukun Iman

Rukun Iman

Rukun Iman: Pengenalan

بسم الله الرحمن الرحيم Rukun Iman ialah: Beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya dan Hari Akhirat serta Qadar (untung) baik mahupun buruk. Firman Allah Taala: “Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi”. (Surah Al-Baqarah, ayat 177). Firman Allah Taala: “Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara …

Read More »

Rukun Pertama: Beriman Kepada Allah

  Video Syarah Rukun Iman – Beriman Kepada Allah   A – TAHKIK (PERLAKSANAAN) NYA Beriman kepada Allah ‘Azza Wajalla akan terlaksana dengan melakukan perkara-perkara berikut: 1. Iktiqad (Percaya) Bahawa Alam Ini Mempunyai Pencipta Yang Satu Iktiqad (percaya) bahawa alam ini mempunyai Pencipta yang satu, Esa dalam penciptaanNya, kerajaanNya, pentadbiranNya, mengatur keadaannya, memberi rezeki, kuasa, melakukan sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberi …

Read More »

Rukun Kedua: Beriman Dengan Malaikat

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Kepada Malaikat A – PENGERTIAN Beriman dengan Malaikat: ialah iktikad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu, tidak diketahui …

Read More »

Rukun Ketiga: Beriman Dengan Kitab

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Kitab   Beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah Rukun Iman yang ketiga, kerana Allah Taala telah mengutuskan rasul-rasulNya dengan bukti-bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta. Menjadi petunjuk kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman …

Read More »

Rukun Keempat: Beriman Dengan Rasul

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Rasul A – BERIMAN DENGAN RASUL-RASUL ‘Alaihimussalam. Beriman dengan rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang hamba tanpanya. Beriman dengan rasul-rasul: ialah iktikad dengan yakin bahawa Allah Taala mempunyai rasul-rasul yang dipilih untuk meyampaikan risalahNya, sesiapa yang mengikut rasul maka dia telah mendapat petunjuk dan sesiapa yang …

Read More »

Rukun Kelima: Beriman Dengan Hari Akhirat

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Hari Akhirat   A – BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT Iaitu iktikad (percaya) akan berakhirnya kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat selepasnya, ianya bermula dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh (kubur), diikuti dengan berlakunya kiamat kemudian dibangkitkan semula (seluruh manusia) dan dihimpunkan di Padang Mahsyar, selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada ke …

Read More »

Rukun Keenam: Beriman Dengan Qadar

Video Syarah Rukun Iman – Beriman Dengan Qadar   A – PENGERTIAN QADAR DAN KEPENTINGAN BERIMAN DENGANNYA Al-Qadr: ialah ketentuan Allah Taala ke atas seluruh alam semesta mengikut ilmuNya yang azali dan kebijaksanaanNya. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Taala. Sesungguhnya Dia berkuasa ke atas setiap sesuatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikehendakiNya. Beriman dengan Qadar termasuk dalam beriman dengan Rububiyyah (kuasa …

Read More »