Sunday, November 29, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah

Aqidah

Hadith Palsu Atau Maudhu’

4.24 Hadith Palsu Atau Maudhu’; Kebayakan hadith palsu, maudhu’ arau rekaan digunakan oleh pihak atau orang yang mengamalkan ajaran sesat atau tidak berasaskan dari sumber yang sah dan benar dari kitab hadith, hatta pendakwah- pendakwah juga menggunakan hadith palsu dalam bab targhib dan al-tarhib atau dalam hal al-Fadha’il dan al- Raza’il. Mereka hanya mengambil sesuatu yang dikatakan hadith itu dari …

Read More »

Sihir

4.21 Sihir: Sihir adalah istilah yang merujuk kepada amalan jahat manusia yang dibantu atau disokong oleh jin-jin terdiri daripada iblis dan syaitan, yang dilakukan secara tersembunyi dan rahsia , tidak mudah diketahui umum, yang boleh melahirkan berlaku berulang kali. Sihir boleh dipelajari dengan menuntut. Natijah daripadanya tidak boleh dibuktikan oleh akal, tentang bagaimana hal demikian boleh berlaku, atau dibuktikan melalui …

Read More »

Memanggil Ruh (Tahdhir Arwah)

4.16 Memanggil Ruh (Tahdhir Arwah) Tahdhir Arwah bererti memanggil roh. Ia bukan dari ajaran nabi Muhammad s.a.w., bukan ajaran sahabat, tabi ’in atau para ulama’ Islam dahulu. Apa yang berlaku dalam peristiwa memanggil roh ialah seseorang itu menyerukan sesuatu kemudian berlaku pula ementar pada diri orang berkenaan dan suara pula berubah dengan suatu suara yang lain yang bukan suaranya lagi. …

Read More »

Khurafat

4.15. Khurafat Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ciri-Ciri Khurafat  Adanya unsur kepercayaan dan iktikad yang diyakini yang bukan dari sumber wahyu.  Ianya secara jelas bukan dari ajaran agama Islam serta bertentangan pula dengan logik akal dan realiti.  Ianya suatu amalan yang tidak …

Read More »

PENGGUNAAN

PENGGUNAAN Perkara asas dalam huraian ini boleh digunakan oleh semua pihak. Ada baiknya juga dirujukan kepada buku-buku Garis Panduan yang disediakan oleh JAKIM, antaranya ialah: Garis Panduan Bomoh Menurut Islam Garis Panduan Persilatan Menurut Islam. Garis Panduan Khurafat dan Azimat . Garis Panduan Penapisan Bahan-bahan Penerbitan Berunsur Islam. Garis Panduan Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung Dengan Unsur-unsur Yang …

Read More »

Meditasi

4.28. Meditasi Mesyuarat Panel Kajian Aqidah yang ke 22/2002  pada 28-29 Oktober 2002 telah memutuskan bahawa amalan meditasi adalah bercanggah dengan Islam dan bukan dari ajaran Islam. Huraian. Erti meditasi : Fikiran yang mendalam terutama mengenai perkara-perkara kerohanian. Meditasi adalah dari amalan Yoga. Jika ada amalan pernafasan di kalangan orang Islam, kemungkinan semuanya berasal dari Yoga Hindu kerana ianya tiada …

Read More »

Qarin/Pendamping

4.27 Qarin/Pendamping; Qarin adalah kalimah Arab yang bermaksud sesuatu yang menyertai (Munjid 1956 : 625). Ia adalah tergolong dalam roh-roh jahat yang mendampingi manusia sejak dari lahir sehingga ia meninggal dunia. Qarin dicipta Tuhan gunanya ialah untuk menggoda manusia dari jalan yang benar. Dalam al-qur’an. Allah SWT berfirman:  وَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ Maksudnya; Dan …

Read More »

Makhluk Halus

4.26 Makhluk Halus: Syaitan, jin, hantu polong dan sebagainya digolongkan sebagai makhluk halus. Mereka boleh mengganggu manusia dengan berbagai bentuk dan cara. Oleh kerana mereka hidup di dunia bersama dengan manusia, Allah memerintahkan orang Islam memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Gangguan syaitan seperti rasukan, histeria, tidak sedar diri, meronta, muntah dan lain-lain. Dalam al-Quran ada menyebutkan tentang …

Read More »

Perkara Ghaib

4.25 Perkara Ghaib Percaya kepada yang ghaib adalah termasuk dalam keprcayaan daripada unsur-unsur yang terkandung dalam Rukun Iman yang enam, rujuk surah al-Baqarah, ayat 3. iaitu mereka percaya kepada yang ghaib. Dalam perkara yang ghaib itu kita telah ditentukan dengan perkara-perkara berikut iaitu: Beriman kepada yang paling ghaib yang sama sekali tidak boleh dilihat oleh kekuatan pancaindera dan akal manusia …

Read More »

Tafsir Bebas

4.23 Tafsir Bebas: Pada masa ini ada pihak tertentu telah cuba mentafsirkan ayat al-Quran dengan pemikiran sendiri tanpa merujuk kepada sumber yang berautoriti seperti dari tafsir para ulama’ yang muktabar, mereka ini telah menganggapkan bahawa semua orang Islam boleh memberikan tafsiran sendiri mengikut keadaan masa dan tempat. Sebagai contoh seseorang yang selalu menggunakan al-Quran sebagai alat yang boleh mengabui mata …

Read More »