Friday, December 4, 2020
Home » SYARIAT- FIQH » IBADAT HAJI BERDASARKAN HADIS » Berkaitan Makkah Dan Madinah

Berkaitan Makkah Dan Madinah

Download PDF
[Sesi 51 - 00:41:11 ] – Tanah Haram Mekah
[Sesi 51 - 00:45:40 ] – 10 perbincangan tentang Tanah Haram
[Sesi 51 - 00:58:23 ] – Kisah Abrahah dan tentera bergajah
[Sesi 51 - 01:16:23 ] – (SELINGAN) Hadits yang menunjukkan Nabi s.a.w tidak terlepas dari sinaran matahari
[Sesi 51 - 01:20:15 ] – Perbuatan “ihtikar” (sembunyikan barangan supaya naik harga) di Tanah Haram adalah dosa besar berbanding di tempat lain
[Sesi 52 - 00:09:06 ] – Memberi Minum kepada orang yang melakukan Ibadah Haji dan Umrah
[Sesi 52 - 00:13:33 ] – (SELINGAN) Maksud Nabiz
[Sesi 52 - 00:25:29 ] – Tempoh yang dibenarkan kepada golongan Muhajirin untuk berada di Makkah
[Sesi 52 - 00:37:55 ] – Bersembahyang dalam Ka’bah
[Sesi 52 - 01:06:10 ] – Hijir juga termasuk sebahagian Ka’bah
[Sesi 53 – 10:09 ] – Nabi s.a.w memasuki Ka’bah
[Sesi 53 – 34:45 ] – Nasab Quraisy
[Sesi 53 – 47:46 ] – Bani (Anak Cucu) Abi Thalhah yang memegang Anak Kunci Ka’bah
[Sesi 53 – 48:49 ] – Harta Ka’bah
[Sesi 54 – 00:24:30 ] – Amalan Menziarahi kubur
[Sesi 54 – 00:31:39 ] – Khilaf Para Ulamak tentang Menziarahi Kubur Nabi s.a.w
[Sesi 54 – 00:47:54 ] – Peristiharan Madinah sebagai Tanah Haram
[Sesi 54 – 01:00:46 ] – (SELINGAN) Salah faham bahawa Nabi s.a.w mengkhususkan ilmu tertentu kepada ‘Ali r.a
[Sesi 54 – 01:09:51 ] – (SELINGAN) Sistem jaminan perlindungan keamanan
[Sesi 54 – 01:15:17 ] – Seseorang hamba tidak boleh menjadikan orang lain sebagai walinya tanpa izin mawalinya
[Sesi 55 - 00:16:48 ] – Denda terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
[Sesi 55 - 00:34:31 ] – Hukuman “salab” terhadap orang yang melakukan perkara terlarang di Tanah Haram
[Sesi 55 - 00:46:16 ] – Kawasan larangan Rasulullah s.a.w
[Sesi 55 - 01:01:08 ] – Pemergian Nabi s.a.w ke Quba’
[Sesi 55 - 01:06:55 ] – Pengecualian terhadap larangan-larangan sebelum ini
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *