Saturday, October 31, 2020
Home » SYARIAT- FIQH » IBADAT HAJI BERDASARKAN HADIS » Gambaran Haji Nabi s.a.w.

Gambaran Haji Nabi s.a.w.

Download PDF
[Sesi 30 – 00:06 ] – Riwayat Jabir r.a berkenaan gambaran haji Nabi s.a.w
[Sesi 31 – 11:30 ] – Gambaran haji Nabi s.a.w
[Sesi 31 – 30:06 ] – Nabi s.a.w bersembahyang sunat dua rakaat sewaktu di Zulhulaifah
[Sesi 31 – 31:42 ] – Nabi s.a.w menaiki unta Baginda sambil diiringi ramai sahabat
[Sesi 31 – 33:33 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sebahagian ayat al-Qur’an berkenaan haji turun sewaktu Nabi s.a.w sedang menunaikan haji
[Sesi 31 – 34:58 ] – Nabi s.a.w bertalbiyah dan penambahan lafaz talbiyah oleh sebahagian sahabat
[Sesi 31 – 38:09 ] – Kebanyakan sahabat berniat untuk melakukan haji tanpa umrah
[Sesi 31 – 44:02 ] – Nabi s.a.w ber”istilam” pada rukun Hajar al-Aswad ketika mula-mula sampai
[Sesi 31 – 44:52 ] – Nabi s.a.w berlari-lari anak sebanyak 3 pusingan dalam keadaan berittiba’ (menampakkan bahu kanan)
[Sesi 31 – 45:48 ] – Nabi s.a.w menuju ke maqam Ibrahim
[Sesi 31 – 57:49 ] – Nabi s.a.w kembali Istilam yang ke 8 kemudian nabi keluar ke pintu Shofa
[Sesi 31 – 01:06:45 ] – (Selingan )Nabi s.a.w tidak tahu perkara yang akan datang
[Sesi 31 – 01:09:34 ] – Sebab Dibenarkan Membuka ihram adalah untuk memberi kemudahan dalam Ibadat haji
[Sesi 31 – 01:14:35 ] – Nabi s.a.w dan sebahagian sahabat tidak membuka ihram dengan sebab membawa binatang korban
[Sesi 32 - 00:07 ] – (SAMBUNGAN) Gambaran haji Nabi s.a.w
[Sesi 32 - 07:38 ] – (SELINGAN) Golongan Brelvi beri’tiqad bahawa Nabi s.a.w mengetahui semua perkara
[Sesi 32 - 10:38 ] – Maksud umrah masuk dalam Haji
[Sesi 32 - 28:12 ] – Nabi s.a.w. membenarkan tindakan Fatimah r.a ketika ‘Ali r.a. mengadu hal kepada Nabi s.a.w
[Sesi 32 - 32:07 ] – ‘Ali berihlal sebagaimana ihlal Nabi s.a.w
[Sesi 32 - 48:35 ] – Haji tamattu’ ada kelebihannya tersendiri
[Sesi 32 - 58:47 ] – Jumlah binatang korban yang dibawa oleh ‘Ali r.a adalah sebanyak 100 ekor
[Sesi 32 - 01:03:15 ] – Nabi s.a.w bersembahyang jamak di Mina
[Sesi 32 - 01:07:01 ] – Nabi s.a.w mengubah ibadat haji jahiliyah kembali kepada yang asal yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s
[Sesi 33 - 01:16 ] – Khilaf Ulamak berkenaan orang yang berihram berada bawah kemah
[Sesi 33 - 02:26 ] – Nabi s.a.w berkhutbah di hari Arafah
[Sesi 33 - 04:16 ] – Antara isi khutbah Nabi “darah sesama kamu dan harta sesama kamu adalah haram kepada kamu”
[Sesi 33 - 08:35 ] – Antara isi khutbah Nabi “segala sesuatu daripada urusan jahiliyah di bawah kedua telapak kakiku”
[Sesi 33 - 13:48 ] – Antara isi khutbah Nabi “nyawa yang hilang semasa jahiliyah dihapuskan”
[Sesi 33 - 20:53 ] – Antara isi khutbah Nabi “riba yang berlaku semasa jahiliah dihapuskan
[Sesi 33 - 33:33 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hukum jenayah dalam Islam
[Sesi 33 - 43:28 ] – Maksud “ittaqullah fin al-nisa”
[Sesi 33 - 01:03:40 ] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w “Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Kitab Allah”
[Sesi 33 - 01:10:05 ] – Antara isi khutbah Nabi s.a.w “Kamu bertanggung jawab tentang aku”
[Sesi 34 - 00:08 ] – Sambungan Bab Gambaran Haji Nabi s.a.w
[Sesi 34 - 08:27 ] – Nabi s.a.w Jamak 2 sembahyang di Arafah dan tidak sembahyang sunat ditengah tengah itu
[Sesi 34 - 12:35 ] – Mauqif ( tempat wukuf ) di Jabar Rahmah
[Sesi 34 - 18:26 ] – Hari Raya yang lebih besar dalam Islam adalah hari raya Qurban
[Sesi 34 - 22:24 ] – Permulaan waktu wuquf di sisi Imam Ahmad
[Sesi 34 - 23:48 ] – Cara duduk di tempat wuquf
[Sesi 34 - 28:28 ] – Nabi s.a.w solat jamak Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak di Muzdalifah
[Sesi 34 - 30:26 ] – [Perbincangan Tambahan] Khilaf berkenaan azan dan iqamah sewaktu solat jamak
[Sesi 34 - 38:38 ] – [Perbincangan Tambahan] Khilaf ulama berkenaan memisahkan antara dua solat yang dijamakkan
[Sesi 34 - 42:35 ] – [Perbincangan Tambahan] Nabi s.a.w. tidak sembahyang sunat di antara dua sembahyang
[Sesi 34 - 55:36 ] – Hukum Berada di Muzdalifah dan waktunya
[Sesi 34 - 01:05:30 ] – Keberangkatan Nabi s.a.w dari Muzdalifah ke Mina
[Sesi 34 - 01:09:40 ] – (Selingan ) Lelaki dan Perempuan hendaklah jaga pandangan satu sama lain
[Sesi 34 - 01:12:26 ] – Muhassif nama tempat
[Sesi 34 - 01:13:20 ] – Pemergian Nabi s.a.w ke Jamrah ‘Aqabah Kubra
[Sesi 34 - 01:17:40 ] – Nabi s.a.w menyembelih 63 ekor binatang korban sebagai isyarat kepada umur Baginda
[Sesi 34 - 01:20:10 ] – Khilaf berkenaan memakan binatang qurban yang kita qurban
[Sesi 34 - 01:24:24 ] – Tujuan Nabi s.a.w tidak mengambil sendiri air zamzam
[Sesi 35 - 05:34 ] – (SAMBUNGAN) Gambaran Haji Nabi s.a.w
[Sesi 35 - 19:52 ] – Boleh bersembelih di mana-mana tempat di Mina
[Sesi 35 - 30:29 ] – Berwukuf di Arafah, dan maksud Arafah
[Sesi 35 - 39:39 ] – Keluar ke Mina
[[Sesi 35 - 41:05 ] – Tempat Nabi s.a.w bersolat Zohor pada hari Tarwiyah
[Sesi 35 - 44:35 ] – Keluar ke Arafah
[Sesi 35 - 59:01 ] – Berangkat ke Arafah
[Sesi 36 – 04:52 ] – Khutbah Nabi s.a.w
[Sesi 36 – 05:05 ] – Khilaf ulama berkenaan bilangan khutbah sewaktu haji
[Sesi 36 – 24:57 ] – Berkhutbah sambil berdiri di atas kenderaan
[Sesi 36 – 30:04 ] – Tempat Wukuf di Arafah
[Sesi 36 – 31:40 ] – Tempat kedudukan pemimpin di Arafah
[Sesi 37 – 12:24 ] – Bertolak dari Arafah
[Sesi 37 – 21:28 ] – Nabi s.a.w. berhenti untuk berhadas dan berwuduk
[Sesi 37 – 27:10 ] – Nabi s.a.w melakukan sembahyang Jamak Ta’khir maghrib pada waktu Isyak
[Sesi 37 – 28:49 ] – Khilaf orang yang sembahyang di tempat nabi s.a.w berhenti berhadas
[Sesi 37 – 52:28 ] – Ada ketikanya Nabi s.a.w berjalan laju sedikit ketika haji Wada’
[Sesi 37 – 57:57 ] – Tidak ada solat sunat antara dua solat jamak
[Sesi 38 – 12:25 ] – Bersembahyang di Muzdalifah atau Jam’in
[Sesi 38 – 13:10 ] – Sembahyang jamak dengan dua iqamah atau satu iqamah?
[Sesi 38 – 20:10 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Jamak Hakiki dan Jamak Suri
[Sesi 38 – 32:40 ] – Maksud Nabi s.a.w tidak bertasbih ( sembahyang sunat ) sebelumnya dan selepasnya
[Sesi 38 – 35:55 ] – Hadits-hadits yang menyebutkan jamak dengan sekali iqamah saja adalah kekeliruan perawi
[Sesi 38 – 43:57 ] – (SELINGAN) Maksud Tahlil disini
[Sesi 38 – 47:25 ] – Boleh sekiranya tidak Azan dan Iqmah ketika sembahyang jamak
[Sesi 38 – 50:05 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Asyak ( Makan Malam )
[Sesi 38 – 51:10 ] – Dalil bagi mazhab Hanafi bahawa jamak haqiqi hanyalah ketika mengerjakan haji
[Sesi 38 – 55:29 ] – Nabi s.a.w bersembahyang Subuh bukan pada waktu kebiasaan sewaktu haji
[Sesi 39 - 06:40 ] – Bersegera Meninggalkan Muzdalifah
[Sesi 39 - 10:25 ] – Ulamak salaf berbeza pendapat tentang bermalam di Muzdalifah
[Sesi 39 - 16:46 ] – Waktu Melontar Jamrah Aqabah
[Sesi 39 - 49:55 ] – Hari Haji Akbar,
[Sesi 39 - 52:08 ] – Perbezaan Ulamak tentang Hari Haji akbar
[Sesi 39 - 54:52 ] – Khilaf Ulamak tentang Hari Haji Asghar
[Sesi 39 - 57:19 ] – Pengisytiharan larangan terhadap orang-orang musyrik daripada melaksanakan haji
[Sesi 39 - 01:02:45 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf berkenaan orang kafir masuk ke dalam masjid
[Sesi 40 – 10:38 ] – (SELINGAN) Bulan-Bulan Haram
[Sesi 40 – 32:37 ] – Orang yang tidak sempat wukuf di Arafah
[Sesi 40 – 42:03 ] – Khilaf Mengenai waktu wukuf di Arafah
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *