Saturday, October 31, 2020

Jenis-Jenis Haji

Download PDF
[Sesi 9 – 18:00 ] – Bab Haji Ifrad ( Menunaikan Haji saja )
[Sesi 9 – 18:48 ] – Khilaf tentang Haji mana yang lebih Afdhal
[Sesi 9 – 54:47 ] – Fahaman lama Jahiliah, menganggap melakukan haji pada bulan Zul Hijjah adalah Kesalahan besar
[Sesi 9 – 01:06:43 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Berkenaan ‘Aisyah r.a suci daripada haidh
[Sesi 9 – 01:11:30 ] – Orang yang berihlal haji ifrad dan haji qiran tidak boleh membuka ihramnya sebelum hari Nahr
[Sesi 10 - 05:05 ] – Melakukan haji ifrad
[Sesi 10 - 20:33 ] – Khilaf ulama berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh ‘Aisyah r.a
[Sesi 10 - 43:50 ] – Menukar haji kepada umrah
[Sesi 11 – 11:45 ] – Sambungan Bab Haji Ifrad
[Sesi 11 – 51:03 ] – (SELINGAN) Bulan dan hari dalam Islam bermula dari malam
[Sesi 11 – 56:44 ] – (SELINGAN) Antara sebab berlakunya perbezaan pada riwayat
[Sesi 11 – 58:00 ] – (SELINGAN) Sebahagian ilmu perlu berguru
[Sesi 11 – 01:02:11 ] – Hadith riwayat Jabir adalah yang paling kemas berkenaan haji
[Sesi 12 – 06:33 ] – (SAMBUNGAN) Haji ifrad
[Sesi 12 - 13:55 ] – Maksud hari Nahar
[Sesi 12 - 14:44 ] – Tawaf dan sa’i bagi haji tamattu’, haji ifrad dan haji qiran
[Sesi 12 - 28:25 ] – Khilaf ulama berkenaan jenis haji yang dilakukan oleh Nabi s.a.w
[Sesi 12 - 46:15 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Wahyu selain al-Qur’an
[Sesi 12 - 50:25 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Nabi s.a.w. tidak mengetahui benda-benda ghaib
[Sesi 12 - 55:05 : (SELINGAN) Maksud “mubalaghat” dalam sesebuah cerita
[Sesi 12 - 57:17 ] – Seseorang men”ta’liq” ihlalnya dengan ihlal orang lain
[Sesi 12 - 01:07:43 ] – Maksud umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari Kiamat.
[Sesi 12 - 01:13:00 ] – Dalil bagi yang berpendapat Nabi s.a.w melakukan haji tamattu’
[Sesi 13 – 04:30 ] – Sambungan Haji Ifrad
[Sesi 13 – 18:00 ] – Ibnu Abbas berpendapat tidak ada haji Qiran
[Sesi 14 – 16:38 ] – Haji Qiran
[Sesi 14 – 45:30 ] – Membuka ihram setelah umrah
[Sesi 14 – 01:03:35 ] – Haji qiran menepati sunnah Nabi s.a.w menurut Umar r.a
[Sesi 14 – 01:10:00 ] – Pendapat Saidina Umar r.a. tentang Haji Qiran
[Sesi 14 – 01:17:21 ] – Perintah kepada Nabi s.a.w supaya bersolat di Wadi ‘Aqiq.
[Sesi 15 – 03:57 ] – Maksud Allah memasukkan umrah ke dalam haji
[Sesi 15 – 33:03 ] – Ihlal umrah
[Sesi 15 – 46:16 ] – Haji qiran turut dipanggil tamattu’
[Sesi 15 – 01:02:03 ] – Khilaf ulama berkenaan berpuasa bagi orang yang tidak mempunyai binatang korban
[Sesi 15 – 01:14:10 ] – Sunnah Mengucup atau Isyarat kepada Hajaratul Aswad sebagai kenangan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam a.s
[Sesi 15 – 01:21:26 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Dalil yang menunjukkan Nabi s.a.w melakukan haji tamattu’
[Sesi 15 – 01:26:35 ] – “Fasakh” (tukar) haji kepada umrah hanya khusus kepada para sahabat sahaja
[Sesi 16 - 07:46 ] –seseorang mengerjakan haji untuk orang lain
[Sesi 16 - 25:14 ] – Khilaf ulama berkenaan orang tua yang tidak mampu berada di atas kenderaan, namun dia seorang yang berharta
[Sesi 16 - 42:02 ] – Melakukan haji untuk adik-beradik
[Sesi 16 - 45:07 ] – Khilaf ulama berkenaan orang yang belum melakukan haji mahu melakukan haji untuk orang lain
[Sesi 16 - 58:08 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) 3 jenis ibadah dalam Islam
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *