Tuesday, October 27, 2020
Home » SYARIAT- FIQH » IBADAT HAJI BERDASARKAN HADIS » Berkenaan Ihram Dan Hadyu (BINATANG KORBAN)

Berkenaan Ihram Dan Hadyu (BINATANG KORBAN)

Download PDF
[Sesi 4 - 07:46 ] – Tempat dan masa yang ditentukan untuk memulakan kerja haji dan umrah
[Sesi 4 - 13:08 ] – Nabi s.a.w. menentukan tempat-tempat untuk memulakan pakai Ihram bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah
[Sesi 4 - 43:48 ] – Perempuan yang berhaid boleh “berihlal” untuk mengerjakan Ibadat haji
[Sesi 4 - 52:57 ] – Keharusan memakai wangian ketika hendak pakai Ihram
[Sesi 4 - 59:52 ] – Memakai “talbid” ( sesuatu yang mengemaskan rambut )
[Sesi 5 - 13:22 ] – Hadyu (binatang korban)
[Sesi 5 - 43:22 ] – Lembu sebagai hadyu (binatang korban)
[Sesi 5 - 49:59 ] – Merungkai kemusykilan berkenaan Nabi s.a.w mengorbankan seekor lembu untuk 9 isteri Baginda
[Sesi 5 - 57:35 ] – Boleh melakukan korban bagi pihak orang lain
[Sesi 6 - 11:30 ] – Membuat “isy’ar” (tanda) pada binatang yang mahu dikorbankan
[Sesi 6 - 13:13 ] – Khilaf ulama berkenaan hukum isy’ar
[Sesi 6 - 20:46 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Apakah maksud Nabi s.a.w bersembahyang Zohor di Zul Hulaifah pada hari kedua?
[Sesi 6 - 22:22 ] – Nabi s.a.w minta sepaya dibawa untanya kemudian ditoreh untanya disebelah kanan
[Sesi 6 - 27:40 ] – Khilaf ulama berkenaan Nabi s.a.w melakukan isy’ar pada arah kiri atau kanan
[Sesi 6 – 39:38] – Adakah boleh menukarkan binatang korban selepas diniatkan?
[Sesi 6 – 53:34] – Keharusan menaiki unta yang dihantar untuk dilakukan korban
[Sesi 6 – 57:34] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Komentar Imam al-Syaukani berkenaan hukum menaiki unta yang dihantar untuk dilakukan korban
[Sesi 7 - 21:26 ] – Binatang korban apabila hampir binasa atau kepenatan yang amat sangat sebelum sampai di Tanah Haram
[Sesi 7 - 38:58 ] – (SELINGAN) Hari yang paling dibesarkan oleh Allah adalah Hari Raya Haji
[Sesi 7 - 57:26 ] – Cara sembelihan unta
[Sesi 7 - 01:06:05 ] – Cara Nabi s.a.w melakukan sembelihan unta
[Sesi 8 – 11:53 ] – Bab waktu pakai Ihram
[Sesi 8 – 15:04 ] – Khilaf para Ulamak tentang Haji Nabi s.a.w
[Sesi 8 – 31:54 ] – Perkara-perkara yang digalakkan bagi orang yang hendak berihram supaya melakukannya
[Sesi 8 – 41:12 ] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Bahagian bucu (sudut) Ka’abah yang disentuh oleh Nabi s.a.w ketika tawaf
[Sesi 8 – 54:40 ] – Nabi s.a.w melarang celupan Kuning
[Sesi 8 – 57:05 ] – Nabi s.a.w berihlal ditempat dan masanya
[Sesi 8 – 01:07:17 ] – Membuat syarat ketika melakukan ibadah haji
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *