Friday, December 4, 2020

Kefardhuan Haji

Download PDF
[Sesi 1 – 12:40 ] – Maksud “manasik”
[Sesi 1 – 15:06] - Kefardhuan haji
[Sesi 1 – 17:56] – Khilaf ulama tentang bilakah turunnya perintah kefardhuan haji
[Sesi 1 – 31:01 ] - Perbezaan pendapat antara Imam Syafie dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkenaan orang yang melakukan haji kemudian dia murtad, adakah perlu melaksanakan semula hajinya?
[Sesi 3 - 43:24 ] - Ulamak berbeza pendapat tentang Fardhu haji keatas kanak-kanak
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *