Tuesday, October 27, 2020

Iddah, Nafkah, Berkabung Dan Hal Berkaitan

Download PDF
[Sesi 29 – 19:22] - Iddah perempuan yang diceraikan
[Sesi 29 – 22:47] – Wanita-wanita yang dikecualikan daripada iddah tiga quru’
[Sesi 29 – 37:25] – Rujuk
[Sesi 30 - 29:43] – Cerai putus dan melafazkan talak tanpa bersemuka dengan isteri
[Sesi 30 - 38:04] - Batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan
[Sesi 30 - 1:03:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Khilaf ulama berkenaan nafkah perempuan yang dicerai putus
[Sesi 31 – 1:04] – (SAMBUNGAN) Khilaf ulama berkenaan nafkah perempuan yang dicerai putus.
[Sesi 31 - 1:12:42] - (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Usul dirayah dalam menilai hadith
[Sesi 32 - 32:39] – (SAMBUNGAN) Usul dirayah dalam menilai hadith
[Sesi 32 - 1:02:00] – Khilaf ulama berkenaan perempuan yang masih dalam iddah keluar pada waktu siang hari
Sesi 33 – 22:17] – Berkabung atas kematian suami
[Sesi 33 - 1:02:20] - Cara berkabung zaman jahiliyah
[Sesi 34 - 15:34] – Adakah boleh perempuan yang kematian suami keluar atau berpindah daripada rumah suaminya?
[Sesi 34 – 1:21:52] – Kewajiban berkabung bagi isteri yang kematian suami
[Sesi 34 – 1:21:52] – Kewajiban berkabung bagi isteri yang kematian suami
[Sesi 34 - 1:28:14] – Perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh perempuan yang berkabung
[Sesi 35 - 33:55] – (SELINGAN) Sunnah Nabi s.a.w dalam poligami
[Sesi 35 - 56:21] – Iddah bagi perempuan yang mengandung
[Sesi 35 – 1:21:39] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hikmah hak cerai di tangan suami
[Sesi 35 – 1:27:56] – (SELINGAN) Cina buta
[Sesi 36 - 48:35] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hudud tidak boleh dilaksanakan dengan adanya syubhat
[Sesi 36 - 55:58] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Membunuh anak adalah dosa besar dan satu kerugian kepada ummah
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *