Tuesday, October 27, 2020

Hukum Dan Status Perkahwinan Dikalangan Hamba

Download PDF
[[Sesi 18 – 8:45] - Hamba wanita yang dimerdekakan dalam keadaan dia merupakan isteri kepada seseorang yang merdeka atau seorang hamba.
[Sesi 18 – 30:25] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Hukum hamba abdi
[Sesi 18 - 44:36] – (SELINGAN) Abbas r.a adalah antara orang yang dikecualikan daripada berhijrah ke Madinah
[Sesi 18 - 48:18] - Orang yang berpendapat suami beliau (Barirah) adalah orang yang merdeka.
[Sesi 19 - 6:32] – Hak untuk memilih bagi hamba perempuan yang dimerdekakan sedang suaminya masih sebagai hamba
[Sesi 19 - 20:55] – Adakah diberikan pilihan kepada isteri jika dimerdekakan serentak dengan suaminya?
[Sesi 19 - 29:30] – (SELINGAN) Ramai dalam kalangan sahabat Nabi s.a.w yang memerdekakan hamba
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *