Thursday, October 22, 2020

Talak (Cerai) Dan Rujuk

Download PDF
[Sesi 1 - 2:10] - Orang yang menghasut seseorang perempuan terhadap suaminya.
[Sesi 1 - 10:24] – Perempuan meminta supaya saudara perempuannya diceraikan
[Sesi 2 - 30:26] - Cerai tidak boleh bergurau senda.
[Sesi 2 - 37:27] - Perceraian bukan satu perkara yang tidak elok tetapi salah satu jalan penyelesaian.
[Sesi 2 - 39:45] - Talak (mengikut) sunnah.
[Sesi 2 - 46:25] - Talak tiga yang mengikut sunnah.
[Sesi 2 - 51:37] – Pembahagian talak
[Sesi 2 - 1:06:24] - Cara rujuk.
[Sesi 3 – 11:16] – (SAMBUNGAN) Talak (mengikut) sunnah
[Sesi 3 - 21:40] – Iddah perempuan yang diceraikan
[Sesi 4 - 7:01] – Dinasakhkan (Dimansuhkan) keharusan rujuk selepas talak tiga.
[Sesi 4 - 37:30] - Cara rujuk dan masa rujuk
[Sesi 4 - 39:34] - Perceraian adalah hak suami bukan isteri.
[Sesi 4 - 48:37] - Talak tiga dalam satu majlis dikira satu.
[Sesi 5 - 4:27] - Maksud talak tiga
[Sesi 5 - 46:50] - Islam menasakhkan (mamansuhkan) amalan jahiliyah yang boleh rujuk selepas talak tiga
[Sesi 6 – 16:11] – Penceraian di kalangan hamba
[Sesi 7 - 5:53] - Cerai Sebelum Kahwin
[Sesi 7 - 24:51] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Sumpah untuk melakukan maksiat tidak perlu dilaksanakan kaffarah sumpah
[Sesi 7 - 37:10] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Nazar yang diambiikira hanyalah nazar kerana Allah
[Sesi 7 - 45:25] - Cerai dengan tersalah
[Sesi 7 - 52:28] - Tidak jatuh talak kerana dipaksa
[Sesi 7 - 58:00] – (SELINGAN) Maksud mengubah ciptaan Allah
[Sesi 7 - 1:08:40] - Cerai dengan bergurau
[Sesi 8 – 42:34] - Dimansukhkan hak merujuk setelah talak tiga
[Sesi 9 – 11:21] – (SAMBUNGAN) Dimansukhkan hak merujuk setelah talak tiga
[Sesi 9 - 14:55] - Pembahagian talak ba’in
[Sesi 9 - 58:10] - Masalah talak tiga dengan satu lafaz
[Sesi 10 - 7:36] – Lafaz-lafaz cerai dan niat cerai
[Sesi 10 - 59:19] - Pilihan yang diberikan oleh suami kepada isteri
[Sesi 10 - 1:03:41] – (SELINGAN) Pilihan kepada Nabi s.a.w samada menjadi orang kaya atau sebaliknya
[Sesi 11 - 12:34] – Adakah jatuh talak sekiranya seseorang berkata kepada isterinya: “urusan ceraimu berada di tanganmu”?
[Sesi 12 - 6:38] - Talak putus.
[Sesi 12 - 1:07:28] - Was-was dalam talak
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *