Tuesday, October 27, 2020

Perhubungan/Persetubuhan Antara Suami Isteri

Download PDF
[Sesi 30 - 8:44] – Persetubuhan dengan hamba
[Sesi 30 - 22:58] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Islam menerima satu cara sahaja untuk menjadikan hamba, iaitu cara berperang
[Sesi 30 - 30:46] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Pendapat ulama tentang perempuan yang ditawan
[Sesi 30 - 33:58] - Istibra’ hamba perempuan yang ditawan
[Sesi 30 - 49:11] – Tidak boleh melakukan persetubuhan dengan hamba tawanan selagi dalam proses istibra’ dan perbezaan makna quru’ antara Hanafi dan Syafie
[Sesi 30 - 53:25] - Tidak boleh bersetubuh dengan isteri orang
[Sesi 30 - 59:40] - Bolehkah berkahwin dengan perempuan yang hamil?
[Sesi 31 - 36:25] - Doa ketika hendak bersetubuh dan doa ketika sedang bersetubuh
[Sesi 31 - 44:20] – (SELINGAN) Satu kerugian bagi orang yang tidak mahu anak
[Sesi 31 - 50:50] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Makna “syaitan tidak akan memudharatkan anak yang hasilnya daripada membaca doa ketika bersetubuh”
[Sesi 31 - 1:01:43] - Haram mendatangi isteri pada duburnya
[Sesi 32 - 04:10] - Cara persetubuhan mengikut Islam
[Sesi 32 - 23:29] - Mendatangi atau menyetubuhi perempuan yang berhaidh dan bersentuhan kulit dengannya
[Sesi 32 - 51:25] - Boleh melakukan apa sahaja dengan isteri yang berhaidh selain persetubuhan
[Sesi 32 - 58:57] – Kaffarah kepada orang yang menyetubuhi isteri yang berhaidh
[Sesi 32 - 1:08:25] - Boleh bersetubuh dengan isteri ketika sudah suci atau sudah bersuci
[Sesi 33 - 17:27] - Hadits-hadits berhubung dengan ‘azal
[Sesi 33 - 29:06] - Perbuatan ‘azal itu adakah boleh?
[Sesi 33 - 35:28] - Adakah sama perbuatan ‘azal dengan membunuh anak?
[Sesi 33 - 44:33] – (PERBINCANGAN TAMBAHAN) Perbahasan ulama tentang hadits-hadits berhubung dengan ‘azal
[Sesi 34 - 16:19] - Larangan seseorang menyebutkan apa yang dialaminya atau dilakukannya bersama isterinya
[Sesi 34 - 53:06] – (SELINGAN) Kadar yang dibolehkan kepada wanita untuk memakai wangian ketika keluar rumah
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *