Thursday, October 22, 2020

Pertunangan

Download PDF
[Sesi – 12 - 1:11:01] - Larangan meminang atas pinangan saudaranya
[Sesi 13 - 5:47] - Seseorang boleh melihat perempuan yang mahu dikahwininya
[Sesi 13 - 22:17] – Kadar yang dibolehkan untuk melihat perempuan yang mahu dikahwini
Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *