Saturday, October 31, 2020
Home » ASAS ISLAM » Syariat- Hukum Syarak » Masyarakat & Sosial » Siapakah Yang Dikatakan Golongan Mahram Bagi Wanita.

Siapakah Yang Dikatakan Golongan Mahram Bagi Wanita.

Download PDF

 

1. Bapa sendiri (bapa kandung).

2. Bapa suami (bapa mertua).

3. Anak lelaki.

4. Anak lelaki suaminya (anak tirinya atau anak isteri lain bagi suaminya sama ada isteri itu masih hidup atau telah bercerai atau meninggal) tetapi bukan anak dari bekas isteri suaminya dengan suami yang lain yang dikahwininya setelah bercerai dengan suaminya.

5. Saudara lelaki (adik atau abang seibu sebapa atau seibu sahaja atau sebapa sahaja).

6. Anak lelaki kepada saudara lelaki (anak saudara).

7. Anak lelaki kepada saudara perempuan (anak saudara).

8. Kanak-kanak lelaki yang bukan mahram yang belum mengerti tentang aurat wanita (belum mumayyiz).

9. Anak lelaki susuan.

10. Bapa susuan.

11. Saudara susuan.

12. Bapa saudara sususan, datuk saudara susuan hingga ke atas, dan anak saudara susuan hingga ke bawah.

13. Menantu lelaki.

 

6  7

Download PDF

Check Also

Pakaian Dari Perpektif Islam

   Seorang Muslim hendaklah mengambil berat tentang pakaiannya, hendaklah dia pastikan ianya cantik dan bersih, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *