Sunday, September 27, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Hadis-Hadis Aqidah » PERBINCANGAN TENTANG AQIDAH BERDASARKAN HADIS SAHIH AL-BUKHARI

PERBINCANGAN TENTANG AQIDAH BERDASARKAN HADIS SAHIH AL-BUKHARI

Download PDF

PERBINCANGAN TENTANG TAUHID  DARI “KITAB TAUHID” SAHIH AL-BUKHARI – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH MAULANA MUHD ASRI YUSOFF  –

PAUTAN KEPADA KULIAH HADITH TERSEBUT BOLEH DICAPAI DI SINI:

https://www.youtube.com/channel/UCQiZg1hTj23wGCVgeyisdlQ/videos?flow=list&view=0&sort=da

SILA KLIK DI MINIT BERKAITAN  UNTUK AKSES TERUS KEPADA TAJUK PERBINCANGAN

SERUAN KEPADA MENTAUHIDKAN ALLAH DAN MENOLAK GOLONGAN SESAT

1 – [ Sesi 1 – 30:15 ] – Menolak Golongan Jahmiyyah Atau Murjiah Dan Selain Mereka – [Yang Selain Jahmiyyah : Qadariah, Khawarij & Rafidhah ( Syiah)]

2 – [ Sesi 1 – 57:29 ] – Seruan Nabi SAW Akan Umatnya Kepada Mentauhidkan Allah.

NAMA-NAMA ALLAH

3 – [ Sesi 2 11:34 ] – Firman Allah : Kamu Panggillah Allah, Sebut Nama Allah Atau Panggil ‘Ar-Rahman’, Mana-Mana Saja Nama Allah Yang Kamu Guna Semuanya Boleh Kerana Allah Mempunyai Nama-Nama Yang Baik.

SIFAT-SIFAT  ALLAH

4 – [ Sesi 216:06 ] – Tauhid Sifat Tuhan ( Tuhan Itu Mempunyai Sifat )

5 –[ Sesi 2 28:04 ]– Sifat Rahmat Allah

6 – [ Sesi 2 49:55 ]– Allah Bersifat Razak – ( Sangat Suka Beri Rezeki )

7 – [ Sesi 3 – 13:20 ] –Allah Yang Maha Selamat Sejahtera (Dari Segala Kekurangan)

8 – [ Sesi 3 – 24:08 ] – Allah Raja Bagi Sekalian Manusia.

9 – [ Sesi 3 – 35:21 ] – Allah Dialah Yang Maha Perkasa Atau Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana.

10 – [ Sesi 4 – 16:38  ]– Allah Mempunyai Sifat-Sifat

11 –  [ Sesi 4 – 17:20  ] – Allah Dialah Tuhan Yang Menjadikan Langit–Langit Bumi Dengan Sebenar Atau Dengan Kebenaran

12 –  [ Sesi 4 – 31:55 ] – Allah Maha Mendengar Dan Maha Melihat.

13 – [ Sesi 5 – 10:34  ] – Tuhan Yang Membolak Balikkan Hati-Hati Manusia

(Sambungan) NAMA-NAMA ALLAH

14 – [ Sesi 5 – 15:38  ] – Sesungguhnya Allah Mempunyai 99 Nama

15 – [ Sesi 5 – 26:16 ] – Apakah Maksud “Ingat Dan Kenal Nama Allah Masuk Syurga”?

16 – [ Sesi 5 – 34:53 ] – Meminta Dengan Menggunakan Nama-Nama Allah Dan Berlindung Dengannya

PERKARA-PERKARA MUTASYABIHAT

17 – [ Sesi 6 – 10:15 ] – Bolehkah Kita Kata Zat Itu Untuk Allah? Apa Makna Zat?

18 – [ Sesi 7 – 08:50 ] – Allah Menakutkan Kamu Dengan Diri-Nya (Nota: Boleh guna Nafs Untuk Allah)

19 – [ Sesi 7 – 17:01 ] – Maksud Allah Paling Suka Dipuji.

20 – [ Sesi 7 – 58:22 ] – Makna Wajah Allah

21 – [ Sesi 8 – 15:56 ] – ” Ain ( Mata ) Digunakan Untuk Allah 

22 – [ Sesi 8 – 16:19 ] – Hadis Atau Ayat Mutasyabihat

23 – [ Sesi 8 – 41:07 ] – Dialah Allah Yang Menjadikan Sesuatu Daripada Tidak Ada Apa – Apa, Yang Menciptakan, Yang Merupakan.

24 -[ Sesi 8 – 51:58 ] – Perbincangan Tentang ”Tangan Allah”

25 – [ Sesi 9 – 09:05 ] – ( Sambungan ) Perbincangan Tentang ”Tangan Allah”

26- [ Sesi 9 – 28:31 ] – Maksud ‘Dalam  Genggaman Allah’

27 – [ Sesi 9 – 33:15 ] – Maksud ‘Nabi s.a.w Ketawa’

28 – [ Sesi 9 – 35:33 ] – Perbincangan Tentang ”Jari Tuhan”

29 – [ Sesi 9 – 54:20 ] – Tidak Ada Orang Yang Lebih Cemburu Dari Allah

30 – [ Sesi 9 – 59:55 ] – Tidak Ada Sesiapapun Yang Lebih Suka Kepada Alasan/Hujah atau Penyesalan Daripada Allah/ Tidak Ada Yang Lebih Suka Dipuji Daripada Allah

31 – [ Sesi 10 –  12:36 ] – Arasynya Di Atas Air. Dialah Tuhan Yang Mempunyai Arasy Yang Agung 

32 -[ Sesi 10 – 19:33 ] – [ Maksud Perkataan ”Arasy” ].

33 -[ Sesi 10 – 20:40 ] – Makna “Istiwa”

34 -[ Sesi 11 – 14:15 ] – ( Sambungan ) Arasynya Di Atas Air. Dialah Tuhan Yang Mempunyai Arasy Yang Agung 

35 -[ Sesi 11 – 37:06 ] – Adakah Arasy Ada Dua?

36 -[ Sesi 11 – 43:42 ] – Firman Allah : Malaikat Dan Roh Naik Kepada-Nya, Kepada-Nya Juga Naik Ucapan–Ucapan Atau Sesuatu Yang Baik 

37 – [ Sesi 12 – 38:15 ] – Banyak Muka Pada Hari Itu Berseri–Seri Memandang Kepada Tuhannya Dan Makna Melihat Tuhan ( Orang Mukmin Boleh Melihat Allah Di Akhirat Nanti )

38 – [ Sesi 13 – 00:18 ] – ( Sambungan ) Banyak Muka Pada Hari Itu Berseri – Seri Memandang Kepada Tuhannya 

39 – [ Sesi 13 – 03:47 ] – Perbincangan Tentang ‘Tuhan Datang’

40 – [ Sesi 13 –  52:55 ] – Nama Orang Yang Paling Akhir Masuk Syurga.

41 – [ Sesi 14 –  27:38 ] – ( Sambungan ) Firman Allah Banyak Muka Pada Hari Itu Berseri – Seri Memandang Kepada Tuhannya 

42 – [ Sesi 14 – 34:13 ]– Maksud Perkataan “Kesalahan – Kesalahan Nabi”.

43 –  [ Sesi 15 – 01:39 ]– Maksud Ungkapan “Dua Syurga”

44 –  [ Sesi 15 – 05:49 ]– Maksud Ungkapan ‘Selimut Kebesaran’

45 –  [ Sesi 15 – 22:31]Maksud Ungkapan “Tuhan Tidak Melihat Mereka”.

46 –  [ Sesi 15 – 43:34 ]– Sesungguhnya Rahmat Allah Itu Hampir Kepada Orang Yang Berbuat Baik.

47 –  [ Sesi 16 – 09:50 ]– ( Sambungan ) Sesungguhnya Rahmat Allah Itu Hampir Kepada Orang Yang Berbuat Baik 

48 –  [ Sesi 16 – 52:47 ]– Sesungguhnya Allah Memegang Langit–Langit Dan Bumi Supaya Tidak Hilang. 

(Sambungan) SIFAT-SIFAT ALLAH

49  –  [ Sesi 17 – 15:57 ]– Allah Menjadikan Langit–Langit, Bumi Dan Lain–Lain Makhluk.

50 –  [ Sesi 17 – 58:22 ]– Sesungguhnya Telah Tetap Terlebih Dahulu Kalam Kami, Ucapan Kami, Perintah Kami Kepada Hamba–Hamba Kami Yang Diutuskan 

PERKARA-PERKARA MUTASYABIHAT

51 –  [ Sesi 18 – 24:54 ]– Tentang Kehendak Dan Kemahuan Allah.

52 –  [ Sesi 19 – 05:24 ]– Pembahagian Iradat.

PERBINCANGAN TENTANG KALAM ALLAH

53 –  [ Sesi 20 – 15:35 ]– Perbincangan Tentang Kalam Allah.

54 –  [ Sesi 21 – 04:36 ]– ( Sambungan ) Perbincangan Tentang Kalam Allah.

55 –  [ Sesi 21 – 09:51 ]– Kalam Tuhan Dengan Jibril Dan Seruan Allah Terhadap Malaikat.

56 –  [ Sesi 21 – 29:21 ]– Bukti Allah Mempunyai Kalam Dan Allah Berkata–Kata.

57 –  [ Sesi 21 – 42:48 ]– Perbahasan Tentang Kalam Allah.

58 – [ Sesi 22 – 14:28 ]– Dia (Allah) Menurunkannya (Kalam Allah) Dengan Ilmu-Nya Dan Malaikat Turut Menjadi Saksi.

59 – [ Sesi 22 – 44:49 ]– Mereka Mahu Menukar Ganti Kalam Allah.

60 – [ Sesi 23 – 16:42 ]– ( Sambungan ) Firman Allah : Mereka Mahu Menukar Ganti Kalam Allah.

61 – [ Sesi 24 – 22:23 ]– Percakapan Tuhan Pada Hari Kiamat Dengan Para Nabi Dan Selain Mereka.

62 – [ Sesi 25 – 23:33 ]– ( Sambungan ) Percakapan Tuhan Dengan Para Nabi Dan Selain Mereka.

63 – [ Sesi 26 – 01:06 ]– Allah Telah Benar–Benar Bercakap Dengan Musa

64 – [ Sesi 26 – 11:58 ] – Kemusykilan : Adakah Dalam Syurga Ada Pokok Kayu Yang Dilarang

65 – [ Sesi 27 – 17:01 ]– Percakapan Tuhan Dengan Ahli Syurga.

66 – [ Sesi 27 – 54:36 ]– Allah Menyebut (memerintahkan) Sesuatu.

67 – [ Sesi 28 – 10:52 ]– Janganlah Kamu Menjadikan Sekutu–Sekutu Bagi Allah

68 – [ Sesi 29  – 07:19 ]–Firman Allah Dan Tidaklah Kamu Bersembunyi Ketika Melakukan Apa – Apa Yang Dilarang Oleh Allah.

69 – [ Sesi 29 – 29:56 ]– Firman Allah : Setiap Ketika, Waktu Dia Dalam UrusanNya

70 – [ Sesi 30 – 14:42 ]– ( Sambungan ) Firman Allah :  Setiap Ketika, Waktu Dia Dalam UrusanNya

71 – [ Sesi 30 – 39:45 ]– Janganlah Engkau Gerakkan Lidahmu Untuk Segera Membacanya (Al-Quran) Atau Mendapatkannya

PERBINCANGAN PELBAGAI ISU AQIDAH

72 – [ Sesi 31 – 12:07 ]– Samaada Kamu Cakap Kuat Atau Perlahan, Allah Dengar Semuanya. (Allah Bersifat “Mendengar”)

73 – [ Sesi 31 – 39:40 ]– Sabda Nabi s.a.w : “Seseorang Yang Allah Berikannya Al-Quran, Dia Berdiri Bersembahyang Dengan Membacanya Siang Dan Malam.”

74 – [ Sesi 32 – 11:16 ]– ( Sambungan ) Sabda Nabi s.a.w : “Seseorang Yang Allah Berikannya Al-Quran, Dia Berdiri Bersembahyang Dengan Membacanya Siang Dan Malam.”

75 – [ Sesi 32 – 36:27 ]– Wahai Rasul! Sampaikanlah Apa Yang Diturunkan Kepadamu Dari Tuhanmu.

76 – [ Sesi 33 – 13:17 ]– Firman Allah : “Katakanlah Kamu Bawalah Taurat Dan Bacalah Taurat Itu Jika Kamu Memang Benar”

77 – [ Sesi 33 – 48:54 ]– Nabi s.a.w Menamakan Sembahyang Itu Amal Dan Nabi s.a.w Bersabda, “Tidak Ada Sembahyang Bagi Orang Yang Tidak Membaca Fatihatul Kitab.”

78 – [ Sesi 33 – 56:56 ]– Sesungguhnya Manusia Diciptakan Bersifat Keluh – Kesah, Mudah Jemu

79 – [ Sesi 33 – 01:06:30 ]– Nabi s.a.w Menyebutkan Dan Meriwayatkan Daripada Tuhan.

80 – [ Sesi 34 –  14:53 ]– Keharusan Mentafsirkan Taurat Dan Kitab–Kitab Allah Dengan Bahasa Arab Dan Selainnya.

81 – [ Sesi 34 – 39:35 ]– Sabda Nabi s.a.w  ”Orang Yang Mahir Dengan Al-Quran Akan Bersama Penulis–Penulis Yang Mulia Dan Baik Atau Utusan–Utusan Atau Duta–Duta Dan Kamu Hiaskanlah atau Cantikkanlah Al-Quran itu Dengan Suara–Suara Kamu”.

82-  [ Sesi 35 – 25:47 ]– Bacalah Apa Yang Termudah Daripada Al-Quran.

83- [ Sesi 35 – 35:54 ]– Allah Permudahkan Al-Quran Untuk hafal.

84 – [ Sesi 35 – 40:59 ]– Bahkan Ianya Adalah Quran Majid, Ada Di Luh Mahfuz.

85 – [ Sesi 35 – 46:05 ]– Allah Mencipta Kamu Termasuklah Apa Yang Kamu Lakukan.

86 – [ Sesi 35 – 52:42 ]–Bacaan Orang Jahat Atau Orang Yang Selalu Melakukan Dosa Dan Orang Munafiq Dan Suara–Suara Mereka, Bacaan Mereka Tidak Melepasi Halkum.

87 – [ Sesi 36 –  29:30 ]– Firman Allah : Kami Akan Sediakan Atau Letak Neraca–Neraca, Timbangan– Timbangan Yang Adil Di Akhirat Nanti

 

 

 

Download PDF

Check Also

PERBINCANGAN TENTANG SYURGA, KENIKMATAN DAN PENGHUNINYA BERDASARKAN HADIS

PERBINCANGAN TENTANG “SYURGA, KENIKMATAN DAN PENGHUNINYA”  DARI KITAB SAHIH MUSLIM – KITAB HADITH DISYARAHKAN OLEH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *