Friday, July 3, 2020

PENGGUNAAN

Download PDF
  1. PENGGUNAAN

Perkara asas dalam huraian ini boleh digunakan oleh semua pihak. Ada baiknya juga dirujukan kepada buku-buku Garis Panduan yang disediakan oleh JAKIM, antaranya ialah:

  1. Garis Panduan Bomoh Menurut Islam
  2. Garis Panduan Persilatan Menurut Islam.
  3. Garis Panduan Khurafat dan Azimat .
  4. Garis Panduan Penapisan Bahan-bahan Penerbitan Berunsur Islam.
  5. Garis Panduan Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung Dengan Unsur-unsur Yang Bercanggah Dengan Aqidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah.
  6. Lain-lain buku aqidah yang diterbitkan oleh JAKIM.

 

  1. PENUTUP

 Semoga apa yang tercatat dalam kertas ini menjadi bahan asas rujukan oleh para pegawai dan semua pihak yang ingin menggunakannya.

 

Disediakan oleh

Haji Abdul Hamid @ Yusuff bin Yunus

Bahagian Penyelidikan,

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM),

PUTRAJAYA.

 

Tarikh : 25/10/2005

 

 

Share...Pin on PinterestShare on Google+Share on FacebookDigg thisPrint this pageShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Download PDF

Check Also

Hadith Palsu Atau Maudhu’

4.24 Hadith Palsu Atau Maudhu’; Kebayakan hadith palsu, maudhu’ arau rekaan digunakan oleh pihak atau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *