Tuesday, October 27, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Asas-Asas Aqidah Islam (Fiqh Akbar) » Kedua – Al-Quran Kalam Allah

Kedua – Al-Quran Kalam Allah

Download PDF

Al-Quran adalah kalam Allah ditulis dalam lembaran, dihafaz dalam hati-hati, dibaca dengan lidah-lidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, lafaz kita yang menyebutkan al-Quran adalah makhluk, tulisan kita akan al-Quran adalah makhluk, bacaan kita akan al-Quran adalah makhluk. Tetapi al-Quran bukan makhluk.[17]

Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai menceritakan tentang nabi Musa dan nabi-nabi Nya yang lain dan tentang Firaun dan Iblis, semuanya itu adalah kalam Allah sebagai pengkhabaran tentang mereka. Kalam Allah bukan makhluk. Kata-kata Nabi Musa dan makhluk-makhluk yang lain adalah makhluk, al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk.

Kalam Musa dan makhluk-makhluk lain adalah makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, qadim, tidak seperti kalam mereka. Nabi Musa mendengar kalam Allah seperti yang difirmankan Allah: “Dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa”. Allah bersifat dengan sifat berkata-kata sejak azali, sebelum Dia berkata-kata dengan Musa a.s. Allah bersifat dengan sifat mencipta sejak azali sebelum Allah mencipta mahkluk.[18] Tiada sesuatu pun yang sepertiNya. Dialah Yang Maha mendengar dan Maha melihat.

Apabila Allah s.w.t berbicara dengan Musa Dia berkata-kata dengan Kalam-Nya yang merupakan sifat azali Diri-Nya.

Download PDF

Check Also

Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Asas tauhid[1] dan perkara yang sah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *