Saturday, October 31, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Asas-Asas Aqidah Islam (Fiqh Akbar) » Ketiga – Sifat-Sifat Allah s.w.t Tidak Menyerupai Makhluk-Makhluk

Ketiga – Sifat-Sifat Allah s.w.t Tidak Menyerupai Makhluk-Makhluk

Download PDF

Dan semua sifat-sifatNya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dia Maha Mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita. Dia Maha Berkuasa, tidak seperti kuasa kita. Dia Maha Melihat, tidak seperti penglihatan kita. Dia Maha Mendengar, tidak seperti pendengaran kita. Dia berkata-kata tidak seperti kalam kita (kerana) kita berkata-kata dengan alat (mulut, lidah) dan huruf. Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk sedangkan Kalam Allah bukan makhluk[19]

 

NOTA KAKI:

[19] Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Tinggi lagi Maha Agung untuk diqiyaskan dengan sesuatu. Akal tidak mampu untuk idrak (memahami) Zat dan Sifat Allah.

Download PDF

Check Also

Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Asas tauhid[1] dan perkara yang sah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *