Wednesday, October 16, 2019
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Asas-Asas Aqidah Islam (Fiqh Akbar) » Kelima – Kesempurnaan Ilmu Allah S.W.T

Kelima – Kesempurnaan Ilmu Allah S.W.T

Download PDF

Allah s.w.t. mengetahui benda yang tiada pada masa ketiadaanya itu sebagai tiada dan Dia mengetahui bagaimana keadaannya pada masa akan diadakannya.

Allah s.w.t. mengetahui benda yang wujud pada keadaan wujudnya dan Dia mengetahui keadaannya apabila ianya akan binasa.

Allah s.w.t. mengetahui orang yang berdiri pada keadaannya sebagai berdiri dan apabila ia duduk. Allah s.w.t. mengetahui ia duduk pada keadaan duduknya tanpa berlaku perubahan atau bertambah ilmu baru kepada-Nya. Tetapi perubahan dan perbezaan itu hanya terjadi pada makhluk.

Share...Pin on PinterestShare on Google+Share on FacebookDigg thisPrint this pageShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Download PDF

Check Also

Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Asas tauhid[1] dan perkara yang sah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *