Saturday, October 24, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Asas-Asas Aqidah Islam (Fiqh Akbar) » Kesembilan – Sifat Para Nabi

Kesembilan – Sifat Para Nabi

Download PDF

Kesemua para nabi suci dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun, berlaku juga kepada mereka kegelinciran dan kesalahan.[40]

 

NOTA KAKI:
[40] Yakni sesuatu yang tidak disengajakan berlaku kepada mereka seperti Nabi Adam memakan buah pohon larangan dan peristiwa Nabi Musa memukul orang qibti tiba-tiba ia meninggal dunia. Namun semuanya itu ada hikmah di sebaliknya.
Download PDF

Check Also

Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Asas tauhid[1] dan perkara yang sah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *