Saturday, October 31, 2020
Home » ASAS ISLAM » Aqidah » Asas-Asas Aqidah Islam (Fiqh Akbar) » Kedua Puluh Dua – Kelebihan Ayat-Ayat Al-Quran

Kedua Puluh Dua – Kelebihan Ayat-Ayat Al-Quran

Download PDF

Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. dan ia tertulis dalam mushaf-mushaf. Ayat-ayat al-Quran, sebagai ma’na Kalamullah sama dari sudut kelebihan dan keagungan namun setengahnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungannya seperti Ayat al-Kursi kerana yang tersebut dalamnya ialah keagungan Allah s.w.t., kebesaran-Nya dan sifat-sifat Nya. Oleh itu, terhimpun dalamnya kelebihan sebutan dan keutamaan kandungan.

Sebahagiannya pula hanya mempunyai kelebihan sebutan dan apa yang tersebut iaitu orang kafir tidak mempunyai keutamaan.[73]

Demikian Nama-nama dan Sifat-Sifat Alah s.w.t. sama sahaja dari segi keagungan dan keutamaan, tiada perbezaan tingkatan padanya.

 

 

NOTA KAKI:
[73] Ini merupakan jawapan kepada satu kemusykilan iaitu, setengah daripada ayat al- Qur’an mempunyai kelebihan atas ayat yang lain sedangkan semuanya merupakan kalam Allah s.w.t. bagaimana boleh berbeza sebahagian ayat dengan yang lain.
Download PDF

Check Also

Muqaddimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Asas tauhid[1] dan perkara yang sah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *